Registreer uw in onbruik geraakte zaken en wordt Rijkserkend Depothouder

Tel 2 en 1 bij elkaar op.
 

Deze aanmelding handelen wij af volgens de helaas maar al te vaak in onbruik geraakte regelen van fatsoen en gezond verstand. Uw gegevens worden alleen door het Ministerie IOGZ gebruikt en nooit aan derden doorgegeven.