Ministerie van In Onbruik Geraakte Zaken

IOGZ is het ministerie waar de belangen van in onbruik geraakte zaken worden behartigd. Niet alleen geeft het ministerie de spullen een stem; ook probeert het het belang te duiden van de gevolgen van het gemak waarmee onze samenleving spullen terzijde schuift. Hoewel de spullen misschien niet meer dan een symptoom zijn van een groter probleem, hoopt het Ministerie van IOGZ met haar werk het zicht op dat grotere probleem te verhelderen.
In verschillende departementen en depots wordt ons materiële - en daarmee ons culturele en sociale - erfgoed bewaard en beheerd.

Nieuws

IOGZ bereidt terugkeer naar centrum voor

2017

Het Ministerie van In Onbruik Geraakte Zaken bereidt zich voor op terugkeer naar het centrum van de stad van vestiging, Wageningen. Besprekingen zijn gaande over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder IOGZ wederom zijn gewaardeerde rol als inloop- en studiecentrum, tevens galerie en geweten, kan vervullen. Intussen heeft IOGZ zijn collectie verweesde apparaten flink uitgebreid, de catalogisering daarvan, inclusief fotoregistratie, voortgezet, en zijn ook de apparatenschilderijen van referendaris Kamphuis en de apparatenteksten van referendaris Van der Zee in tal toegenomen. In de afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar de Facebookpagina van IOGZ, onder de gewaardeerde leiding van assistent-refendaris en mediaspecialist Van Beek. De plaatsing van aanwinsten, onbekende apparaten en de zogeheten intakefilms heeft geleid tot vele reacties en groei van de schare volgers.

Cassette maakt comeback

Cassette maakt nostalgische comeback

Cassette maakt nostalgische comeback, aldus de Volkskrant van zaterdag 21 december 2013. Nieuws voor de wereld, maar geen verrassing voor het Ministerie van IOGZ. Natuurlijk komt het cassettebandje terug! In het interieur van het hoofd van onze schilderaris Kamphuis hangt al jaren een schilderij van een cassettebandje aan de wand, het behoeft slechts materialisatie.

Lees meer...

Nieuwsbericht |

Veel belangstelling voor presentatie MinIOGZ op Everwijnsgoed

De presentatie van het Ministerie van In Onbruik Geraakte Zaken in de monunumentale boerderij Everwijnsgoed op zondag 4 augustus 2013 heeft veel belangstelling gekregen. Jong en oud had aandacht voor schilderijen, teksten en voorwerpen die waren tentoongesteld. Ook voor de leestafel was veel belangstelling.

Lees meer...

Nieuwsbericht |

De Daalderop koffiepercolator van buiten en binnen

Lezing over de Daalderop koffie percolator 18 oktober 2013

Op vrijdagavond 18 oktober 2013 vindt in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, een lezing plaats over de wereldberoemde Daalderop koffie percolator. Het adres is Stationsstraat 2, aanvang 20.00 uur. Ook een aantal andere huishoudelijke producten van Daalderop zal de revue passeren. Vele daarvan zullen tijdens de presentatie te zien en zelfs aan te raken zijn.

Lees meer...

Nieuwsbericht |